Svalövs kommun

Ärenden av stor vikt behandlades på kommunstyrelsen

Vid kommunstyrelse möte den 5 december behandlades ärenden som är av stort vikt för Svalövs kommun. Bland annat fick kommunstyrelsen den ekonomiska uppföljningen per den siste oktober.

Svalövs kommuns logotype "Boet".

Den ekonomiska uppföljningen visar ett plus på 4,5 miljoner kronor, vilket sammantaget ger ett årets resultat på cirka 2,4 miljoner kronor.

– Jag är glad över att det ser ut att ljusna i budgeten, men vi har en lång väg kvar att gå för att nå vårt budgeterande mål på 10,4 miljoner kronor. Men jag vill verkligen ge en eloge till alla anställda som gjort ett fantastiskt arbete för att vi ska kunna nå en budget i balans - även om vi har en bit kvar, säger kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S).

Här följer ett axplock av det som togs upp på kommunstyrelsens sammanträde den 5 december.

Kommunstyrelsen antog Socialdemokraternas, Moderaternas och Liberalernas budget för 2017 samt plan för 2018-2019. Sverigedemokraterna och Centerpartiet reserverade sig till förmån för eget budgetförslag.

– Detta är en budget där det satsas på vård, skola och omsorg. I budgeten finns det också en hel del satsningar på samhällsbyggnadssidan såsom ny plan- och byggchef. Dock finns det några osäkerhetsfaktorer. Med det menar jag saker som vi inte i dagsläget inte kan förutse, som till exempel hur flykting situationen kommer att se ut under 2017, säger Birgitta Jönsson.

Kommunstyrelsen antog även en ny näringslivsstrategi för Svalövs kommun.

– Äntligen har vi fått en bra och tydlig näringslivsstrategi för Svalövs kommun. Det har varit en stor delaktighet från både politiska partier och företagare i remiss rundan och många bra synpunkter har kommit in, säger Birgitta Jönsson.

På dagens möte antogs också polismyndighetens medborgarlöfte till Svalövs kommun och löftet innebär att Polisen under 2017 fortsatt kommer att driva och utveckla konceptet med den mobila polisstationen.

– Detta är mycket positivt att kommun och polisen tillsammans undertecknar detta löfte. Detta gör det tydligt för medborgarna för vad polisen lovar att prioritera och arbeta med i Svalövs kommun, anser Birgitta.

Detaljplan Teckomatorp 20:1 gällande flerbostadshus antogs också på mötet.

– Ett fantastiskt arbete med att arbeta fram detaljplanen har verkligen gjorts. För att vår kommun ska kunna växa är viktigt att vi bygger flerbostadshus i alla kommunens orter och nu är det Teckomatorps tur, säger Birgitta Jönsson.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0709-47 50 18
E-post

Kommunstyrelsens mötesprotokoll i sin helhet finns att ta del av på kommunens hemsidalänk till annan webbplats från och med den 9 december.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun