Svalövs kommun

Vill du göra skillnad? Socialtjänsten söker jour- och familjehem!

Har du och din familj engagemang och känslomässigt utrymme för att ta emot andras barn i ditt hem? Socialtjänsten söker fortlöpande familjer som kan ta emot barn och unga i sitt hem för korta perioder och över tid.

Foto på en familj.

Det finns många barn och unga som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj. Det finns även ensamkommande barn från andra länder, som inte har sina familjer med sig till Sverige eller som har mist sina ursprungsfamiljer. Gemensamt för barnen är att de behöver få välkomnas i stabila familjer som kan erbjuda trygghet och kärlek men även få tydlighet i gränser, rutiner och fostran.

Du får stöd, handledning och utbildning av socialtjänsten. Samarbete med barnets biologiska föräldrar, socialtjänsten, skola m.fl. ingår som en naturlig del av uppdraget. Det är viktigt att alla familjemedlemmar hemma hos dig är positivt inställda till att ta emot andras barn i ert hem. Ekonomisk ersättning utgår i form en arvodesdel och en omkostnadsdel.

Som jourhem är du beredd att ta emot barn med kort varsel, oftast med att det finns ett akut behov att erbjuda barn skydd eller i avvaktan på att det finns ett lämpligt familjehem som varaktigt kan ta emot barnet. För uppdrag som jourhem erhåller du ett fast arvode per månad.

Som familjehem tar du emot barn för längre perioder eller för stadigvarande vård och fostran. Placeringen sker efter noggrann planering och ”matchning”, dvs. barnets behov och förutsättningar ska passa ihop med förutsättningar i det specifika familjehemmet.

Socialtjänsten har behov av både jourhem och familjehem och det finns behov av hem för både små barn och för tonåringar. Ofta kan det finnas flera syskon som behöver få komma till samma jourhem/familjehem.

Vill du veta mera är du välkommen att kontakta kommunens familjehemssekreterare:

Ganimete Berisha
Tel: 0418-47 50 65
E-post

Emily Borgman
Tel: 0418-47 50 46
E-post 

Läs mer om vad som krävs för att bli famljehem

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun