Svalövs kommun

Svalövs Byggnadsvårdspremium och Miljöpris 2016

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december delades årets Byggnadsvårdspremium och Miljöpris ut.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".
Foto på miljöpristagaren Magnus Gustafsson.

Miljöpris 2016
Årets miljöpris tilldelas Mattias Gustavsson för skapandet av en vacker naturplats med solceller och damm i Munkagårda.

Motivering: Mattias Gustavsson får 2016 års miljöpris för att skapandet av en vacker naturplats i Munkagårda med solceller och en damm. De roterande solcellerna främjar en lokal och förnybar elproduktion med liten påverkan på naturen. Dammen som har blivit en viktig miljö för fåglar, grodor och insekter främjar biologisk mångfald och bidrar till att nå det nationella miljömålet "Ett rikt växt och djurliv". Detta projekt är ger också inspiration till andra kommuninvånare att arbeta med energi- och naturvårdsfrågor.

Peter och Susanne Rehnström, 2016-års byggnadsvårdspremietagare.

Byggnadsvårdspremium 2016
Årets byggnadsvårdspremium tilldelades Peter och Susanne Rehnström, fastighetsägare till Bullstofta 2:9 för arbetet som lagts på att vårda fastigheten.

Motivering: Bullstofta Gård är välbevarad och vacker gård som under de gångna åren genomgått omsorgsfulla renoverings- och restaureringsarbeten. Renoveringen är varsamt genomförd, lyfter karaktären på gården och påverkar omgivningen på ett positivt sätt. Gården har en gedigen, vacker och välskött byggnation. Nämnden vill uppmärksamma Bullstofta Gård med dess byggnader och arbetet som lagts på att vårda byggnaderna med stor känsla för byggnadernas kulturhistoriska värde genom att tilldela dess ägare Peter & Susanne Rehnström kommunens byggnadsvårdspremie.

Stort grattis till utmärkelserna!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun