Svalövs kommun

LSS-enheten söker stödfamiljer för korttidsvistelse

Stödfamilj är en form av korttidsvistelse, vilket innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom med funktionshinder i ditt hem regelbundet under några dygn i månaden.

Foto på vuxen och barn som håller varandras hand.

För barnet/ungdomen innebär stödfamiljsvistelsen miljöombyte och/eller rekreation, vilket kan leda till ett större kontaktnät utanför den egna familjen. För vårdnadshavarna innebär insatsen möjlighet till avlastning.

Om du har intresse för människor samt har tid och empati kan du göra en värdefull insats. Uppdraget som stödfamilj är betraktas inte som en anställning. Stödfamiljen får ersättning i form av arvode och omkostnader som betalas ut i efterskott.

Eventuella stödfamiljer genomgår en kontakfamiljsutredning innan ett skriftligt avtal upprättas mellan brukaren, stödfamiljen och kommunen. Stödfamiljen omfattas av sekretesslagen, vilket innebär att de tagit del av och skrivit under en försäkran om tystnadsplikt.

Är du intresserad?

Läs mer stödfamilj och gör en intresseanmälan här på webben. Det går också bra att kontakta Mathilde Petersson, enhetschef LSS, på tel: 0418-47 53 10, eller via e-post.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun