Svalövs kommun

Vill du bli en av våra nya medlare?

Medling är en frivillig tjänst som vi erbjuder ungdomar mellan 12 och 21 år som begått ett polisanmält brott. Som medlare förväntas du vara rättrådig, empatisk och ha en förmåga att skapa förtroende hos ungdomarna. 

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Medling erbjuds till alla ungdomar mellan 12-21 år som har begått polisanmält brott och helt eller till viss del erkänner inblandning i brottet. Medling är frivilligt både för gärningsperson och brottsoffer.

Målet är att minska de negativa följderna av brottet och verka förebyggande, det vill säga minska ungdomsbrottsligheten.

Medlarens egenskaper enligt lagen, är att personen ska vara kompetent, rättrådig och opartisk. Det är också viktigt att personen är empatisk, flexibel och har förmåga att skapa förtroende.

Alla medlare får utbildning i medling av medlingsverksamheten. Medling sker på lekmannabasis och arvoderas per uppdrag. Vi har samarbete med nio kommuner i nordvästra Skåne, så resor kan förekomma.

Anmäl ditt intresse
Intresse kan anmälas till Ingela Torstensson-Hedberg, koordinator för medlingsverksamheten.

E-post: ingela.hedberg@engelholm.se
Tel: 0705-14 15 57, 0431-46 82 23

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun