Svalövs kommun

Stort grattis till Midgård som slog rekord i Qualis-granskningen!

Det är första gången som Midgårds skola i Röstånga granskas av kvalitetsverktyget Qualis och skolan uppnådde den imponerande summan 106, av totalt 126 möjliga poäng. Gränsen för att bli certifierad går vid 60 poäng och den uppnår alltså Midgårds skola med råge – stort grattis!

Bild på klass Njord, årskurs 6, på Midgårds skola.

Klass Njord, årskurs 6, på Midgårds skola är stolta och glada över det fantastiskt fina Qualis-resultatet.

 – Det är givetvis mycket roligt att vi gör ett så gott resultat och allra roligast är att alla varit med i arbetet. Elever, föräldrar och personal har varit aktiva och bidragit med engagemang och synpunkter, säger Magnus Lindkvist, rektor på Midgård.

Qualislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett system som innebär att man jobbar systematiskt och medvetet med att förankra och säkerställa strategier för kvalitetsarbetet på skolan. Man arbetar sig framåt och uppåt enligt en identifierad progressionstrappa som är ett konkret stöd för skolan att kunna utvecklas och bli allt bättre. Verktyget utgår från Skollagen och målen i läroplanen. De processer man arbetar med är av olika slag, både huvudprocesser som exempelvis Kunskap och färdigheter, Normer och värden, Elevens ansvar för eget lärande samt stödprocesser som kan handla exempelvis om Organisation eller Styrning och ledning.

Till grund för granskningen ligger platsbesök, enkäter, intervjuer samt annan information som skolledningen tillhandahåller.

- Genom att verkligen analysera de svar man får i den årliga enkätundersökningen och diskutera resultaten med både elever, personal och föräldrar, så identifierar man gemensamt vilka områden man behöver utveckla för att bli bättre, berättar Magnus Lindkvist.

Huvudgranskaren för Midgårds skola, Kurt Westlund, är en erfaren granskare som har genomfört många granskningar, bland annat av Svalöfs gymnasium som uppnådde ett resultat om 103 poäng. Resultatet på Midgård är ännu bättre. Kurt Westlund har aldrig tidigare satt en så hög poäng, meddelar han utbildningsförvaltningen.

- Vad är det ni gör med ert systematiska kvalitetsarbete i Svalöv som leder till ni lyckas så bra? undrar Kurt Westlund.

På den frågan svarar vi att kvalitetsarbetet är systematiskt och väl förankrat på alla nivåer i vår organisation och att alla därför jobbar mot samma mål, från eleverna i klassrummet, via lärare och skolledning till förvaltningen som har det övergripande ansvaret.

- Genom att satsa på utvecklingsområden och kompetensutveckling som är tydliga delar i ett sammanhang och som känns meningsfulla, blir resultatet bra, menar Roland Tufvesson, t.f. utbildningschef.

Relaterad information
Qualis Granskningsrapport - Midgårds skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skånska Dagbladets artikellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun