Svalövs kommun

Ledsagare och kontaktpersoner sökes!

LSS-enheten söker ledsagare och kontaktpersoner till personer med någon form av utvecklingsstörning eller funktionshinder.

Svalövs kommuns logotype "boet"

Ledsagare
Att vara ledsagare innebär att man ska underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra, att delta i samhällslivet eller komma ut på en promenad. Ledsagaren kan också behövas för att besöka läkare, tandläkare eller distriktssköterska. Som ledsagare är du timanställd.

Kontaktperson
Kontaktpersonen blir en vän man kan prata med och som också kan följa med på aktiviteter av olika slag. Som kontaktperson har du ett månadsarvode och en omkostnadsdel som ska täcka aktiviteter och resor.

Är du intresserad?
Är du själv intresserad eller känner någon som du tror skulle passa, vänligen kontakta:

Pia Fredriksson, enhetschef LSS
Tel 0418-47 53 09
E-post

Publicerad första gången: 2017-01-30

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun