Svalövs kommun

Gallring av buskage längst med Storgatan i Teckomatorp

Måndagen den 13 mars kommer Gata och Park att gallra i buskaget längst med Storgatan i Teckomatorp.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Vägbanan vid det aktuella området kommer att vara avspärrat och vi uppmanar till försiktighet. Gallrat ris kommer läggas längs med Gränsgatan på kommunens mark och det är viktigt att inte annat läggs här, eftersom riset ska flisas på plats och materialet får därför inte vara kontaminerat med annat innehåll.

Flisbilen kommer att genomföra sitt arbete några dagar efter att gallringsarbetet är slutfört. Under själva flisningsarbetet kommer en 30 meter lång bil stå parkerad på Gränsgatan, vilket medför att de kan vara svårt med passage här under arbetets gång. När riset finfördelas kommer det att låta en del.

Vi hoppas ni har överseende med detta under arbetets gång.

Med vänliga hälsningar Gata och Park!

Karta över området som ska gallrasPDF (pdf, 3 MB)

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun