Svalövs kommun

På gång inom polisen i Svalövs kommun

Med utgångspunkt i polisens trygghetsmätning kommer man att genomföra en rad åtgärder. Bland annat kommer polisen att genomföra medborgardialoger, fler hastighets- och nykterhetskontroller samt intensifiera arbetet mot narkotika. 

Foto på Svalövs kommuns poliser.

Fr v. i bild: Björn Johnsson, kommunpolis, och lokalpoliserna Amelie Wångklev och Stefan Jansson.

Dialogmöte 1
Första mötet sker tisdagen den 11 april, kl. 16.00-19.00, i Teckomatorp och platsen är utanför ortens ICA-butik.

Dialogmöte 2
Det andra dialogmötet blir lördagen den 29 april, kl. 11.00-14.00, i Svalövs tätort och platsen här är utanför ICA Gunnarsson.

Medborgardialoger
Under våren kommer polisen tillsammans med politiker och tjänstemän att genomföra två medborgardialoger i kommunen.

– Det blir två tillfällen nu under våren. Hinner vi så blir det ytterligare ett tillfälle innan sommaren och målet är att vi ska hinna med att genomföra medborgardialoger i respektive tätort i kommunen innan året är slut, säger kommunpolis Björn Johnsson.

Syftet med dialogerna för polis och kommun är att komma närmare invånarna genom samtal och på så vis också samla på sig information

– Vi tycker detta är viktigt, för det ger oss en bild över vad allmänheten tycker om samhällsläget och vad vi inom polisen ska arbete mot, menar Björn Johnsson.

Hastighets- och nykterhetskontroller
I polisens trygghetsmätning, som presenterades i början på februari, så framkom det tydliga klagomål på trafiken i kommunen. Med utgångspunkt i detta så kommer polisen att genomföra fler hasighets- och nykterhetskontroller i kommunen under året.

Arbete mot narkotika
Polisens fokusgrupp mot narkotika och missbruk är åter igång inom Lokalpolisområde Klippan, i vilken Svalövs kommun ingår.

– Arbetsgruppen har legat nere, men nu är den åter aktiv och Svalöv hade besök under vecka 9 där gruppen genomförde en insats mot unga missbrukare som då rapporterades för narkotikabrott, berättar Björn Johnsson.

Polisens mobila kontor.

Polisens mobila kontor
Det mobila poliskontoret kommer som tidigare att åtföljas av en polisbil när den besöker kommunens olika tätorter. Detta för att polisen ska kunna vara flexibel och ingripa vid akuta ärenden.

I det mobila kontoret kommer polisen att ge råd och svar på frågor från allmänheten. De tar också gärna emot tips och det går även att få hjälp med att lämna anmälningar. I stort sett ska du som medborgare kunna göra samma saker som i en vanlig polisreception.

Förutom ordinarie schema så kommer mobila kontoret också att närvara på STCC-premiären på Ring Knutstorp den 5-6 maj samt Svalövskalaset den 27 maj.

Ordinarie schema för polisens mobila kontor

Publicerad första gången: 2017-03-17

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun