Svalövs kommun

Nu rullar Räddningstjänstens nya FIP-bilar i kommunen!

Från och med den 3 april är Räddningstjänsten nya FIP-bilar i tjänst och det blir två nyutrustade bilar som stationeras i Röstånga respektive i Svalövs tätort.

Foto på räddningstjänstens nya FIP-bil.

I måndags, den 3 april, var det pressvisning av Räddningstjänsens nya FIP-bilar.

FIP betyder ”första insatsperson” och funktionen är ny i kommunen. Det är styrkeledare i beredskap som bemannar bilen och vederbörande har alltid med sig bilen under sitt arbetspass. Funktionens primära uppgift är att vara snabbt framme vid en olycksplats och börja hjälpa de drabbade.

– Med hjälp av denna nya funktion kommer vi att bli mer effektiva och dynamiska eftersom styrkeledaren inte är knuten till en fysisk station. Nu är styrkeledaren istället redo att på 90 sekunder bege sig till olycksplatsen, säger Mikael Johansson, platschef räddningstjänsten.

Kronan på verket i de nya bilarna är att de kommer att utrustas med så kallade skärsläckare. Just nu är det små finjusteringar och kompletterande utbildning för personalen som ska genomföras innan släckarna tas i bruk.

– För oss innebär skärsläckaren att vi till exempel kan påbörja en släckning utanför en fasad eller en dörr genom att vi med högt tryck och skärmedel skjuter vattnet genom väggen eller dörren, berättar Mikael Johansson.

Då styrkeledaren alltid har FIP-bilen med sig så kan det ibland upplevas, för oss vanliga bilister, som om fordonet står på lite ovanliga ställen och platser. Detta då bilen och föraren alltid ska vara redo att bege sig till en eventuell olycksplats på 90 sekunder.

Exempel på uppgifter som FIP-bilen kan utföra:

  • Räddningsledare på plats.
  • Möjlighet att släcka mindre bränder. Detta då en helt nya skärsläckare monteras i fordonen.
  • Agera ”första insats” vid trafikolyckor genom att ta hand om skadade samt varna andra trafikanter.
  • Bistå med hjärt- och lungräddning i väntan på ambulans.
Foto på räddningstjänsens personal som kommer att bemanna FIP-bilen.

Räddningstjänsens styrkeledare kommer att turas om att bemanna FIP-bilarna.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun