Svalövs kommun

Med anledning av den senaste tidens händelser kopplade till Bergkvarabuss AB

Svalövs kommun samarbetar med Helsingborgs stad, Bjuvs och Åstorps kommuner kring upphandling, planering och daglig drift av grundskoletransporter. Kommunerna har under lång tid anlitat bland annat Bergkvarabuss AB för att utföra skolskjuts i området.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Helsingborgs stad kontrollerar för samarbetskommunernas räkning den dagliga driften och ser till att alla utförare av skolskjuts fullföljer sina åtaganden enligt avtal. Helsingborgs stad har kontinuerlig kontakt med samtliga utförare som anlitas för att utföra skolskjuts. Samarbetet mellan kommunerna fungerar väl och Svalövs kommun har stort förtroende för hur Helsingborgs stad utför sitt uppdrag.

Med anledning av den senaste tidens händelser kopplade till Bergkvarabuss AB har Helsingborgs stad vidtagit åtgärder för att säkerställa att bolaget lever upp till de krav som ställs i avtal. Det har efter vad som framkommit hittills inte funnits anledning att ifrågasätta hur Bergkvarabuss utför sitt uppdrag för Svalövs kommuns räkning.

Alla skolbussar från Bergkvarabuss och som kör i Svalövs kommun servas och repareras i Bergkvarabuss verkstad i Ängelholm.

Svalövs kommun följer fortsatt denna fråga noga och tar löpande del av vad som framkommer i pågående uppföljningar och utredningar.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun