Svalövs kommun

Förslag på ny kommunchef i Svalövs kommun

Rekryteringsarbetet för att forma ett förslag på ny kommunchef i Svalövs kommun är nu avslutat. Det blir Stefan Larsson, 52 år, som kommer att föreslås som ny kommunchef. Stefan kommer senast från ett uppdrag som kommunchef i Tomelilla.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Innan det står klart att Stefan får jobbet skall förslaget förhandlas med de fackliga organisationerna. Slutligen är det Kommunstyrelsen som fattar beslutet om vem som skall vara kommunchef.

- Det känns skönt att rekryteringen nu är klar. Jag tror att Svalövs kommun i Stefan, får en mycket bra kommunchef, säger kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S).

Exakt tillträdesdag är ännu inte fastställt. Kvarstår gör också det slutliga beslutet från Stefans sida att ta sig an utmaningen.

 - Att vara kommunchef i Svalövs kommun är ett tufft jobb. Vi ställer höga krav på vår högsta chef, fortsätter kommunstyrelsens vice ordförande Olof Röstin (M).

Stefan var en av många kandidater till jobbet. Runt 15 personer har kallats till intervju och tre kandidater var aktuella för en andra intervjuomgång.

- Nu ligger massor av arbete framför den nya kommunchefen att fullfölja den satsning på utveckling vi gjort i kommunen, avslutar bildningsnämndens ordförande, Torbjörn Ekelund (L).

Frågor besvaras av:
Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0418-47 50 18

Olof Röstin (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Tes: 070-523 17 30

Torbjörn Ekelund, bildningsnämndens ordförande
070-689 56 31

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun