Svalövs kommun

Hastighetsomskyltning i Svalövs tätort!

Den 3 maj påbörjas omskyltning av hastigheterna i Svalövs tätort. I enlighet med politiskt antagen hasighetsplan sänks bland annat bashastigheten i ortens villaområden från 50 till 40 kilometer i timmen.

Foto på en hastighetsskylt.

På de gator där kommunen är väghållare, kommer arbetet att utföras av kommunen anlitad entreprenör och på de vägar, i huvudsak genomfartsvägarna, där Trafikverket är väghållare utförs omskyltningen av Trafikverkets entreprenör.

Läs mer om hastighetsomskyltning i Svalövs kommun

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun