Svalövs kommun

Samverkansavtal undertecknat för bredband på landsbygden

Onsdagen den 26 april undertecknade Svalövs kommun och IP-Only ett samverkansavtal gällande bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Foto från undertecknandet av samverkansavtalet mellan Svalövs kommun och IP-Only.

Fr. v i bild: Olof Röstin (M), ordf. samhällsbyggnadsnämnden, Johan-Christer Svensson, regionchef IP-only och Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef undertecknar samverkansavtalet.

Samverkansavtalet innebär att IP-Only åtar sig att erbjuda en fiberanslutning till ungefär 2400 fastigheter på landsbygden samt att vid tillräcklig anslutningsgrad bygga ut och underhålla IT-infrastrukturen.

– Samarbetet med IP-Only är ett sätt för oss i kommunen att digitalisera och vitalisera vår landsbygd. Vi vet flera där glesbygder blomstrat efter fiberutbyggnad, och vi ska vara en av dem, säger Olof Röstin (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Svalöv kommuns ambition är att invånare och företag skall ha tillgång till bredband med hög överföringshastighet. Målet är att uppnå Region Skånes målsättning om att 95 procent av de skånska hushållen och företagen, senast 2020, ska ha tillgång till bredband på minst 100 megabit per sekund.

Utbyggnadstakten i Svalövs kommun är hög men har hittills koncentrerats kring centralort och tätort, kvar är återstående landsbygd. Den höga målsättningen kräver handlingskraft, målmedvetenhet och samarbeten mellan marknadens privata och offentliga aktörer, främst för att lösa landsbygdsutbyggnaden. Mot bakgrund av detta har Svalövs kommun därför beslutat att ingå ett samverkansavtal med IP-Only för att även uppfylla det regionala bredbandsmålet på landsbygden.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Svalövs kommun göra dess landsbygd något mer tillgängligt och attraktivt. Det är så här, kommun tillsammans med näringsliv, man digitaliserar Sverige på effektivast möjliga sätt utan att det kostar onödiga skattepengar, säger Johan-Christer Svensson, regionchef på IP-Only.

Kommunens roll i samarbetet innebär att aktivt medverka vid marknadsföring och information om IP-Onlys erbjudande gällande fiberanslutning inom deras planerade utbyggnadsområde. Svalövs kommun kommer att vara stöttande i åtgärder såsom deltagande på informationsmöte, informationsspridning via hemsida och de mediekanaler som kommunen förfogar över.

Relaterad information
IP-Onlys webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Papperstidningen, IP-Only vill bygga fiber till alla på landet
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skånska Dagbladet, Ny levernatör ska ge landsbygden bredband Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun