Svalövs kommun

Årsredovisning 2016

Den 24 april godkände fullmäktige i Svalövs kommun årsredovisningen för 2016. I rapporten kan du ta del av kommunens och de kommunla bolagens verksamheter.

Fotokollage över årsredovisningen 2016.

Årsredovisningen innehåller information om det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernernas verksamhet, verksamhetens finnansiering och den ekonomiska ställningen vid 2016-års slut.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande presenterar sin syn på årets som gått. Du hittar också information om vart skattepengarna gick, var de kommer ifrån, fem år i sammandrag och en beskrivning av den politiska organisationen.

I redovisningen finns också en förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse där kommunens olika verksamheter mer ingående presentera måluppfyllelse och ekonomiska anlayser samt händelser under året som gått, men även kortfattat om framtiden.

Ladda ner en sammanfattning av årsredovisningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner fullversionen av årsredovisningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun