Svalövs kommun

Tentamensdags för teckenspråkarna

I onsdags den 7 juni var det tentamensdags för pedagogerna som under våren utbildat sig i teckenspråk. Klockan 9.00 var det samling i kommunhuset för att komma igång med dagens examinering.

Foto på kursdeltagare och utbildare.

Pedagogerna tecknar ordet fest. De är med andra ord säkra på att dagens tentamen kommer att gå strålande.

Totalt är det 18 pedagoger inom för- och grundskola som läst Malmö högskolas teckenspråkskurs. Kursen är på sammanlagt 7,5 poäng och den startade i mars och avslutades nu med två tentamensdagar.

Foto på utbildarna Eva Zaar och Lotta Anderssson.

Eva Zaar och Lotta Andersson, Malmö högskola.

Det är Eva Zaar, teckenspråkslärare, och Lotta Andersson, kursledare och lektor, från Malmö Högskola som examinerar. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Eva berättar att pedagogerna fått lära sig att bokstavera, ställa och svara på frågor samt att det läst litteratur och tittat på teckenspråksvideor.

- Själva tentamen består av olika delar. Dels har de fått avläsa bokstavering och dels avläsa när någon annan tecknar. Sedan har de fått redovisa detta på olika sätt. De har också haft en uppgift där de filmar i sin verksamhet när de agerar med sina elever. Detta moment visar på pedagogens kommunikativa förmåga. Till detta har de också tentat skriftligt berättar Eva Zaar.

Kursdeltagarna får mycket fina lovord av både Eva Zaar och Lotta Andersson.

– De har varit helt fantastiska. På väldigt kort tid har de lärt sig mycket, men nu gäller det att förvalta kunskapen och hålla det aktuellt i vardagen.

Att Eva och Lotta kommer ut till en kommun är unikt. Vanligtvis genomförs kursen på Malmö högskola men numera ges kursen som en uppdragsutbildning genom regionalt utbildningscentrum - RUC. Då denna möjlighet fanns kom det en förfrågan från Svalövs kommun om att köpa in kursen. Detta eftersom kommunen ville genomföra en tydlig satsning på just teckenspråk inom utbildningsverksamheten.

– Kommunen beslutade för några månader sedan att öka tillgängligheten på stöd till barn med svåra språkstörningar. När vi nu kompetensutvecklat vår personal på bredden, med denna unika utbildning, så kommer fler barn att få stöd med sin språkutveckling tidigare och under längre tid på dagen, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.

Tidigare fanns detta stöd endast på förmiddagarna och endast för ett begränsat antal barn.

– Med så många välutbildade pedagoger kommer vi nu att kunna göra så mycket mer för många fler barn. Säger Torbjörn.

Det är inte enbart hörselskada elever som man haft i åtanke när man utbildat. Utan detta är också ett sätt för att kommunicera med barn som har Downs syndrom, Aspergers eller andra diagnoser inom autismspektrat. Det kommer också till hjälp när pedagogerna behöver prata med hörselskadade föräldrar eller med nyanlända och då som ett stöd vid språkinlärningen.

Malin Thornberg är till vardags pedagog på grundsärskolan på Heleneborgsskolan och Linåkerskolan i Svalöv. Malin är mycket nöjd med kursen.

– Utbildningen har varit jättebra och över förväntan. Eva som håller i utbildningen är grym och det är skönt att det är så proffsigt när man går en utbildning. Sedan är det fantastiskt att kommunen satsar på denna utbildning för oss pedagoger. Att kunna förtydliga språket och kommunikationen genom tecken har alla nytta av, oavsett vilken elevgrupp man arbetar med i vardagen, säger Malin.

Foto på Malin Thornberg och Cecilia Viberg.

Malin (t.v) har arbetat tillsammans med Cecilia Viborg, tillförordnad rektor på grundsärskolan, när det gäller det praktiska delen av utbildningen. Här redovisar de momentet när de filmar sig själv och sina elever.

Malin kunde inte teckenspråk sedan tidigare, förutom TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Men hon känner att kursen har gett henne så pass mycket självförtroende och trygghet att hon nu kommer att kunna använda de nyförvärvade kunskaperna i vardagen med eleverna.

– Det varit mycket pluggande men ansträngningen har varit väl värd och vi håller tummarna att vi längre fram får en fortsättningskurs, säger Malin.

Hur gick då tentamen för kursdeltagarna?

– Alla kursdeltagare blev godkända. Det är fantastiskt bra jobbat av alla och den nya kunskapen kommer att lyfta pedagogernas professionalism ytterligare, vilket våra elever kommer att få väldigt stor nytta av. Stort grattis till alla, säger Roland Tufvesson, tillförordnad utbildningschef.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun