Svalövs kommun

Samråd om detaljplan "Ryttaregatan"

Detaljplan för Södra Svalöv 34:81 m.fl. ”Ryttaregatan” i Svalövs tätort, Svalövs kommun, Skåne län Svalövs kommun ställer ut ovan nämnda detaljplan för samråd.

Ryttaregatan1

Planområdet ligger söder om Ryttaregatan, mellan Möllegatan och Gustaf Eliassons park. Området omfattas av fastigheten Södra Svalöv 34:81, norra delen av Södra Svalöv 34:82 samt angränsande, befintlig parkering i korsningen MöllegatanRyttaregatan, på fastigheten Södra Svalöv 30:7.

Planområdet omfattar ca 0,5 hektar. Syftet med planen är pröva möjlighet till byggnation av flerbostadshus, genom förtätning i centrala Svalöv. I förslaget kombineras bostadsbebyggelse med möjlighet till småskalig vårdverksamhet. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.

Samrådsmöte hålls tisdagen den 4 juli kl 18.00 i kommunhuset, fullmäktigesalen i Svalöv. Planhandlingar finns tillgängliga 2017 06 28 – 2017-07 28 under öppettider på biblioteket i Svalöv och kommunhuset i Svalöv samt på kommunens webbplats www.svalov.se. Handlingar kan även beställas på tel nr. 0418-47 51 06 eller 0418-47 53 92.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, info@svalov.se, senast den 28 juli 2017. Fastighetsägare underrättar arrendatorer/hyresgäster. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Samtliga underlag finns här.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun