Svalövs kommun

I september öppnar familjecentralen Guldkornet!

Den 18 september öppnar familjecentralen dörrarna för kommunens barnfamiljer. Verksamheten är helt ny och syftet är att sätta barns, föräldrars och blivande föräldrars hälsa i fokus.

Svavlös kommuns logotyp "Boet".

Efter en namntävling som avslutades i juni månad så beslutades det att familjecentralen ska heta Guldkornet. Verksamheten kommer att officiellt invigas och döpas i samband med Svalövsmässan den 30 september, men redan den 18:e i samma månad så öppnar Guldkornet sina dörrar.

På familjecentralen kommer det att finnas tillgång till barnhälsovård, mödravårdscentral, öppen förskola samt rådgivning och stöd från socialtjänsten. Det är kommunen som ansvarar för öppen förskola och socialrådgivning. De två andra delarna, barnhälsovård och mödrahälsovård, ansvarar Region Skåne för.

Familjecentralen kommer att vara placerad i före detta Månsaboskolans lokaler, som ligger intill Linåkerskolan i Svalövs tätort. Allt är samlat under ett tak. Det är frivilligt och öppet för alla familjer samt gratis att besöka verksamheten.

Under kommande veckor kommer vi att presentera familjecentralens fyra olika verksamheter här hemsidan och först ut är Guldkornets socialrådgivare.

Jenny Strömer – familjecentralens socialrådgivare

Fotot på Jenny Strömer.

Jenny Strömer, familjecentralens socialrådgivare.

"Ett stort lyft för våra famlijer"

Jenny kommer att arbeta som socialrådgivare i den nya familjecentralen. Hon har arbetet inom socialtjänsten i Svalövs kommun sedan 1998. Till början som socialsekreterare inom försörjningsstöd och på flyktingenheten. Nu arbetar Jenny på kommunens Öppna Insatser och den del som vänder sig till familjer samt barn och unga. Jenny kommer att alternera sin tjänst så att 50 procent vigs åt familjecentralen och resterande åt sitt nuvarande arbete på Öppna Insatser.

Jennys roll som socialrådgivare på familjecentralen kommer att gå ut på att stödja föräldrar i sitt föräldraskap. I grunden handlar det om att bygga och stärka relationen mellan förälder och barn. Att finnas till hands och utifrån behov ge råd och stöd då småbarnstiden och ett nyblivet föräldraskap ofta kan väcka frågor och funderingar, vilket kan vara skönt att diskutera med andra. Samtalen kan ske både individuellt eller i föräldragrupp och kommer också att ske i samverkan med de andra delarna inom familjecentralen.

– Vitsen med familjecentralen och styrkan är att de olika delarna arbetar tillsammans så att vi får in våra olika perspektiv. Rent praktiskt skulle man till exempel kunna tänka sig att jag håller i föräldragrupper tillsammans med mödravården, berättar Jenny.

Jenny vill också poängtera att det är viktigt att familjecentralen blir en naturlig mötesplats för alla föräldrar. En mötesplats där man känner sig välkommen, oavsett nationalitet, ålder kön eller sexuell läggning.

– Det ska bli väldigt spännande att få arbeta tillsammans med de andra professionerna för att skapa den här nya verksamheten. Detta kommer att bli ett stort lyft för Svalövs kommun och för våra familjer som bor här, säger Jenny Strömer.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun