Svalövs kommun

Svalövs kommun tecknar forskningsavtal med Malmö Högskola

Syftet med samarbetet är ett steg i kommunens Arbetsmarknadsenhet och verksamheten UngKrafts ansträngning att på långsikt stärka insatser som underlättar för individer att komma bort från bidragsberoende och arbetslöshet genom att i stället komma i utbildning och arbete. Erfarenhetsmässigt vet man att vägen till god försörjningsmöjlighet och inkludering i samhället går via utbildning och arbete.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Svalövs kommun är en ort med många möjligheter men samtidigt många utmaningar. Under tre år kommer Malmö Högskola och arbetsmarknadsenheten samt UngKraft att tillsammans arbeta kring en forskningsrapport om kommuninvånarnas inkludering i studier och arbete. En rapport som ska behandla både möjligheter och utmaningar.

Bild på Cesar Vargas, projektledar på UngKraft.

Cesar Vargas, projektledare på UngKraft.

– I samarbetet med Malmö Högskola kommer våra insatser att sättas i ett regional och nationell perspektiv. Det akademiska spåret ger kommunen en otrolig kunskapsbank inför framtiden. Vad fungerar, vad fungerar inte, vad kan vi göra bättre är nyckelord för ett långsiktigt arbete som ska ge en hållbarhet för den enskilde individen, säger Cesar Vargas, projektledare på UngKraft i Svalövs kommun.

Ett forskningsbaserat arbetssätt är en förutsättning för att lyckas i uppdraget. Därför är ett av projektets mål att se till att våra insatser är förankrade i forskning. En målsättning är också att dokumentera all den erfarenhet och kunskap som våra verksamheter samlar på sig samt undersöka positiva effekter.

– Malmö Högskola kommer att undersöka förhållandena i Svalöv och i Skåne samt i landet som helhet. Utifrån tidigare utvärderingar av andra insatser riktade till gruppen unga som varken arbetar eller studerar kommer vi kunna analysera utmaningar och framgångsfaktorer, Säger Jonas Olofsson, forskare vid Malmö Högskola och expert på ungas etablering på arbetsmarknaden.

Ungkraft och Arbetsmarknadsenhetens insatser kommer att analyseras under tre år. Detta kommer sedan att resultera i två rapporter. Ett underlag som ska ge tjänstemän, beslutsfattare och den akademiska världen bättre underlag för reflexion och beslut i frågor som syftar till att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete eller studier.

– Vi ser samverkan med den akademiska världen och Malmö Högskola som en självklar partner för att kvalitetssäkra det sociala arbetet i kommunen. Samtidigt är vi också måna om att skapa resurser som underlättar för individen att komma bort från bidragsberoende och arbetslöshet. Metoder som rustar individen och stärker Svalöv som samhälle, säger Mikael Lindberg, chef för Individ- och familjeomsorgen i Svalövs kommun.

För frågor och mer information om:

Ungkraft, kontakta Cesar Vargas:
Tel 0418-47 54 08
E-post

Individ- och familjeomsorgen, kontakta Mikael Lindberg:
Tel 0418-47 53 52
E-post

Malmö Högskola, kontakta Jonas Olofsson:
Tel 0733-46 24 51
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun