Svalövs kommun

NSVA utför VA-arbete i Tågarp!

På uppdrag av Svalövs kommun kommer NSVA att utföra VA-arbete på Fabriksgatan och på Åvägen i Tågarp.

NSVA:s logotyp.

Då vattenkvalitén varit sämre i området under en tid kommer NSVA att byta ut ledningarna till mindre dimensioner. På så sätt ökar omsättningen i ledningarna och dricksvattenkvalitén förbättras. Med nya ledningar minimeras även risken för framtida vattenläckor.

Startdatum: 2017-09-04, kl. 08.00.
Beräknas klart: i slutet av oktober 2017.

Detta gör NSVA

De nya mindre ledningarna kommer att dras igenom de befintliga större ledningarna. Fördelen med detta arbetssätt är att arbetet går fortare eftersom man inte behöver gräva upp hela vägen, utan det räcker med ett antal punktschakt på väl valda ställen.

Vibrationsmätningar kommer att ske fortlöpande för att säkerställa att man håller sig under fastställda vibrationsnivåer. Om man närmar sig dessa vibrationsnivåer skickas ett larm till arbetsledaren som anpassar entreprenaden därefter.

Så påverkas du

Under hela entreprenaden kommer kunderna att få distribution av dricksvatten, dock med eventualla kortare avbrott under några timmar vilka kommer att meddelas i god tid innan. Inkoppling av provisoriskt vatten som ska försörja berörda fastigheter med dricksvatten under byggtiden kommer att ske under vecka 36 och 37. Separat meddelande gällande detta kommer att skickas ut till fastighetsägarna.

Fastighetsägarna kommer alltid att ha tillträde till sina fastigheter till fots. Stundtals kommer däremot tillfart med bil att vara begränsad. Grävarbetena i båda gatorna är inplanerade under vecka 38 och vecka 39. Under vissa kortare perioder när det grävs parkeras bilar företrädesvis utmed Järnvägsgatan. Separat meddelande gällande detta kommer att skickas ut till fastighetsägarna. Har någon särskilt behov av tillträde med fordon ber vi berörd att snarast kontakta NSVA.

Dagtid kan en del buller och vibrationer upplevas från schaktarbetet och transporter, främst då arbetet sker direkt utanför fastigheterna.

Entreprenörer
NCC
Projektledare: Filip Westberg, VA-projektör, NSVA.
Tel: 010-495 87 25. E-post: filip.westberg@nsva.se

Ytterligare kontaktperson: Niclas Kristiansson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 62. E-post: niclas.kristiansson@nsva.se

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun