Svalövs kommun

Fortsatt avancemang i företagsrankning

För andra året i rad klättrar Svalövs kommun i Svenskt Näringslivs rankning när det gäller företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets rankning avancerar Svalövs kommun ytterligare 18 placeringar och hamnar nu på plats 172, vilket innebär att kommunen klättrar 55 placeringar på två år.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

– Det är glädjande att vi klättrat ytterligare i årets ranking. Detta visar på att vi gör rätt satsningar och arbetar på rätt sätt, säger Katarina Borgstrand, näringslivs- och turismchef i Svalövs kommun.

Varje år sedan 2001 presenterar Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Sveriges alla kommuner. Syftet med jämförelsen är att visa var i vårt avlånga land det är mest gynnsamt att starta och driva företag. I årets undersökning tog alltså Svalöv ett skutt på hela 18 placeringar, från plats 190 i fjol till årets 172:e plats. Detta är det bästa resultatet för kommunen sedan rankningen startade.

Katarina Borgstrand är som sagt nöjd med den positiva utvecklingen men ser också att kommunen har potential att avancera ytterligare i och med de satsningar som görs inom kommunen.

– Vi är i början av vårt nya arbetssätt för att förbättra kommunens företagsklimat. Vi har en ny näringslivstrategi, vi genomför utbildningen Förenkla helt enkelt och tittar på frågor som handlar om myndighetshantering, kommunikation samt upphandling och kompetensförsörjning. Detta sammantaget tror jag kommer att innebära att vi avancerar ytterligare kommande år.

Rankingen innehåller totalt 18 variabler som viktas olika tungt och i år baseras den på enkätsvar från 31 314 företag. Undersökningen baseras till två tredjedelar på vad våra företagare svarat i enkäten och en tredjedel på statistik från Statistiska centralbyrån och kreditupplysningsföretaget UC.

De variabler som bland annat ökat mest i Svalöv är ”konkurrens från kommunen” och ”tillgång till kompetens”. Två delar där kommunen ökade mest förra året har fortsatt öka även i år – nämligen ”Tjänstemäns attityd till företagande” och ”Kommunens service till företag”.

– Något som också är glädjande är att Svalövs kommun i år även avancerat och fått högsta betyget någonsin i SKL:s undersökning Insikt, säger Katarina.

I årets Insikts-undersökning fick Svalövs kommun omdömet 70, vilket motsvarar väl godkänd. Det som bedöms i denna undersökning är hur de företag som under 2016 haft ärenden som hanterats inom den kommunala myndighetsutövningen: brandskydd, bygglov, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd – upplever hanteringen. Företagen får svara på frågor som handlar om hur de upplever att informationen i samband med sitt ärende varit och hur företagaren upplever att tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet varit i samband med ärendet.

Svalövs kommuns totala omdöme är 70 och det sammanlagda omdömet är resultatet av fem myndigheters omdömen. Bäst är räddningstjänsten som når hela vägen till omdömet 85.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun