Svalövs kommun

Nu skapar vi ett nytt idrottspolitiskt program i Svalövs kommun!

Välkommen till dialogmöte gällande skapandet av ett idrottspolitiskt program i Svalöv. Det var under våren 2017 som bildningsnämnden i Svalövs kommun beslutade att ett Idrottspolitiskt program ska tas fram, ett dokument som skall styra framtida idrotts- och fritidssatsningar i kommunen.

Bild på idrottsredskap.

Med anledning av detta bjuder Svalövs kommun därför in till fem dialogmöten under oktober månad. Vi vill höra dina åsikter och tankar kring fritiden och idrotten i kommunen ur ett 5-10 års perspektiv. Exempelvis, hur bör vi prioritera? Hur vi kan stötta och utveckla föreningslivet kommunövergripande?

Diskussionerna kommer sedan sammanställas och ligga till grund för vidare arbete med skapandet av ett Idrottspolitiskt program. Dina synpunkter och åsikter är viktiga och vi hoppas att du har möjlighet att vara med på något av våra dialogmöten, välj det möte som passar dig bäst.

Inbjudan riktas till alla idrotts- och motionsutövare i Svalövs kommun. Vare sig du är: aktiv inom eller utanför föreningslivet, vardagsmotionär, ung, gammal, elitidrottare eller den soffsittande idrottsintresserade

Varmt välkomna att vara med och forma framtidens fritid och idrott i vår kommun!
Niklas Fonskov, fritidschef

Anmäl dig till: Margareta Persson via e-post.

Dialogmöten

Möte 1 - Kågeröd
När: torsdag 12/10, kl. 18-20
Var: Kågeröds församlingshem, Böketoftavägen 4, Kågeröd
Anmälan: senast tisdag 10/10

Möte 2 - Röstånga
När: tisdag 17/10, kl. 18-20
Var: Röstånga turistinformation, Nackarpsdalsv. 4, Röstånga
Anmälan: senast tisdag 13/10

Möte 3 - Teckomatorp
När: torsdag 19/10, kl. 18-20
Var: TSK:s klubbstuga, idrottsplatsen, Teckomatorp
Anmälan: senast tisdag 17/10

Möte 4 - Billeberga/Tågarp
När: onsdag 25/10, kl. 18-20
Var: Billeberga församlingshem, Prästvägen 3, Billeberga
Anmälan: senast tisdag 23/10

Möte 5: Svalöv
När: torsdag 26/10, kl. 18-20
Var: Kommunhuset, Svalöv. Herrevadsgatan 10, Svalöv
Anmälan: senast tisdag 24/10

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun