Svalövs kommun

Svalövs kommun på Facebook 2018

Från 1 januari kan Svalövs kommun börja utveckla närvaro på Facebook. Detta möjliggörs genom en organisationsförbättring och ominriktning av arbetsuppgifter som kommunchef Stefan Larsson utarbetat. Förutsättningarna har skapats genom en förändring i Näringslivs- och Informationsfunktionerna i Svalövs kommun.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

För en kommun är det en betydligt större utmaning att finnas i sociala medier jämfört med vad som krävs av en privatperson. Man måste hela tiden bevaka vad som händer, svara på frågor och se till att ingen skriver något som är olagligt på kommunens sida. Därför krävs också särskilt avdelade resurser för att göra detta arbete systematiskt.

- Äntligen kommer vi att finnas på Facebook, det är viktigt att vi finns även på denna arena, säger Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det har funnits som önskemål från väldigt många under flera år. Även motioner i ämnet har inlämnats till kommunfullmäktige. Men nu finns det äntligen en möjlighet att göra detta på ett proffsigt och systematiskt sätt.

- Ja, vi har sett behovet länge, säger Olof Röstin, 1.e vice ordförande i kommunstyrelsen. Men alla nya kostnader måste alltid vägas mot andra behov i kommunen.

Facebook har en viktig funktion att fylla när det gäller snabb information vid, till exempel uppkomna kriser, samt information som har ganska kort hållbarhetstid. En bra hemsida är alltid ett viktigt redskap för den mer, hållbara informationen, som till exempel öppettider och kontakter i kommunen med mera.

- Kommunen måste, så långt det är möjligt, alltid nyttja de moderna redskapen som finns för att sprida korrekt och snabb information. Luckor av informationsbrist fylls ofta av falsk info, om man inte är med på banan, avslutar Torbjörn Ekelund, bildningsnämndens ordförande.

Under kommande vår börjar arbetet och då kommer det att bli tydligare på Facebook, vad som är kommunens sidor och vilka sidor som är privata alternativ. Kommunen kommer att bli mera tydlig med i vilka sammanhang som kommunens logotyper och vapen skall användas. Framöver kan kommunen också att kunna överväga närvaro på andra sociala media.

För frågor, vänligen kontakta:
Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0418-47 50 18

Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Tel: 070-523 17 30

Torbjörn Ekelund (L), utbildningsnämndens ordförande
Tel: 070-689 56 31

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun