Svalövs kommun

Svalövs kulturpris och kulturstipendium 2017

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober delades årets kulturpris och kulturstipendium ut.

Foto på fullmäktiges presidium och kulturpristagaren John-Ove Hansson.

Årets kulturpristagare, John-Ove Hansson, här omgiven av Christer Laurell (C), fullmäktiges 2:e vice ordförande, Karl-Erik Kruse (S), fullmäktiges ordförande och Ann-Pettersson (M), 1:e vice ordförande.

Kulturpriset tillfaller i år John-Ove Hansson. Han får priset för Svalöv International Sculpture Symposium #1 & #2. Det är tack vare John-Oves initiativ och stöd som medarrangör, som vi i Svalöv har kunnat genomföra ett internationellt skulptursymposium 2016 och 2017. Det har varit två unika konsthändelser som har fört kulturlivet i Svalöv till en ny nivå. John-Ove Hansson har också donerat Svalövs skulpturpark samt flera skulpturer i Svalöv och Röstånga. Genom John-Oves generositet har konsten blivit en naturlig del av invånarnas vardag och ett inslag som verkligen särpräglar miljön. Med symposierna har man till detta fått dynamiska evenemang som lämnar spår i bygden.

Årets kulturstipendiater är i år två och priset tillfaller Ida Andersson och Felicia Kuré.

Foto på Felicia Kuré.

Felicia Kuré.

Foto på Ida Andersson.

Ida Andersson.

Ida Andersson har skrivit Berättelsen om Katja, en romansvit i fyra delar. Ida bor i Kågeröd och hon har sökt stipendiet för att kunna göra ljudbok av sina böcker, samt om möjligt få dem översatta till slovenska och engelska. Ida hoppas att hennes böcker ska få spridning till så många och användas i undervisningen för att öka förståelsen för hur det är att komma till ett nytt land som flykting.

Felicia Kuré är en ung sångare från Svalöv och hon har redan deltagit i flera artisttävlingar. Hon har sökt stipendiet för att kunna fortsätta utbilda sig till artist. Felicia har också varit med och startat föreningen Ung Arena.

Ett stort grattis och ett stort tack för era insatser för kulturen i Svalövs kommun önskar vi årets kulturpristagare och kulturstipendiater!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun