Svalövs kommun

Samråd gällande bostadsförsörjningsprogram för Svalövs kommun

Svalövs kommun ställer ut bostadsförsörjningsprogram för samråd. Samrådsförslaget omfattar riktlinjerna för Svalövs kommuns bostadsförsörjning.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

I samrådsförslaget presenteras en analys av olika förutsättningar som styr bostadssituationen i kommunen. Utifrån programmets olika delar och slutsatser har möjligheter och utmaningar för kommunens bostadsförsörjning identifierats och formulerats till ett förslag på riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun.

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att det ska vara ett vägledande dokument vid kommunens planering för nybyggnation och vid förvaltningen och utvecklingen av det befintliga bostadsbeståndet. Syftet är också att programmet ska fungera som ett verktyg och stöd vid framtagandet av nya detaljplaner och som ett underlag för kommunens översiktsplanering samt som ett underlag för beslut gällande boende och bostadsfrågor i kommunens andra verksamheter.

Bostadsförsörjningsprogrammet finns tillgängligt under perioden 2017 11 08–2017 12 20  här på webbplatsenöppnas i nytt fönster och under öppettider i Svalövs kommunhus och kommunens olika bibliotek. Handlingar kan även beställas på tel. 0418-47 51 00 eller 0418-47 53 92.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, info@svalov.se, senast den 20december 2017.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun