Svalövs kommun

Nytt personligt ombud i Svalövs kommun

Veronica Krondal heter Svalövs nya personliga ombud och hon tar över efter Henrik Lundius.

Foto på Veronica Krondal.

Foto: Ladislav Kosa.

"Personligt ombud arbetar med människor som har eller riskerar att drabbas av långvarig psykisk ohälsa!"

Veronica Krondal har arbetat i Personligt ombud-skåne sedan november 2016, då hon och familjen flyttade ner till Skåne. Innan dess arbetade Veronica i flera år som personligt ombud i Borås kommun och nu har hon tagit över efter Henrik Lundius som personligt ombud i Svalövs och Bjuvs kommun.

Vad gör ett personligt ombud?
Ett personligt ombud arbetar med uppdrag utifrån klientens behov. Du som har en psykisk ohälsa eller som riskerar att drabbas, som är 18 år eller äldre har möjlighet att kontakta ett personligt ombud , för att få hjälp, råd och stöd. Det råder sekretess och inga journaler förs.

Här följer några exempel på vad personligt ombud kan hjälpa en person med:

 • stöd att ordna upp i en trasslig ekonomi
 • hjälp med basala saker såsom t.ex. bostad, personligt stöd, pengar att leva på, skydd i utsatta situationer etc.
 • följa med till vårdkontakter som stöd
 • få tillgång till god psykiatrisk och somatisk vård samt tandvård
 • etablera kontakt med myndigheter
 • får sin rätt enligt gällande lagar
 • vara ett bollplank till någon som behöver diskutera vardagsproblem
 • stöd när en person blivit felaktigt eller illa bemött
 • hjälp att få tillgång till stöd eller rehabilitering
 • stöd att förbättra sin livssituation
 • återta inflytande och makt över sitt eget liv
 • länka till informella nätverk mellan klienter, t.ex. RSMH, Fontänhus, rösthörargrupper,  olika självhjälpsgrupper, mm där möjlighet finns att träffa och umgås med andra människor
 • återupprätta/upprätta egna personliga nätverk av kontakter med andra människor, t.ex. föräldrar, barn, släktingar och vänner
 • något meningsfullt att göra i form av sysselsättning, arbete, studier, mm, liksom att återknyta till sådant man gjort tidigare i livet
  stöd i en persons återhämtning.

Kontakt vårt personliga ombud:
Veronica Krondal
Tel: 0703-42 62 59 (det går också bra att sms:a)
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun