Svalövs kommun

Svalövs byggnadsvårdspremium samt miljöpris 2017

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december delades årets byggnadsvårdspremium och miljöpris ut.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Byggnadsvårdspremium 2017

Årets byggnadsvårdspremium tilldelades Anna Haraldsson Jensen & Viktor Jensen, fastighetsägare till Röstånga 5:21 och för arbetet som lagts på att vårda fastigheten.

Foto på årets byggnadsvårdspremianter Anna Haraldsson Jensen & Viktor Jensen.

Viktor Jensen och Anna Haraldsson Jensen, här flankerade av Karl-Erik Kruse (S), kommunfullmäktiges ordförande, till vänster och Christer Laurell (C), 2:e vice ordförande, till höger.

Motivering: Bygg- och räddningsnämnden vill uppmärksamma fastighet Röstånga 5:21 och arbetet som har lagts på att renovera och bygga till huset med stor känsla för byggnadens kulturhistoriska och miljömässiga värde genom att tilldela dess ägare Anna Haraldsson Jensen & Viktor Jensen kommunens byggnadsvårdspremium. Fastighetsägarna har gjort ett omsorgsfullt renoverings- och restaureringsarbete. En tillbyggnad gjordes år 2016 där hänsyn togs till kultur- och miljövärdena på platsen. Tillbyggnaden är arkitektritad och anpassad till husets ursprungliga karaktär. Ägarna har använt sig av äldre, beprövade och lokalt producerade material.

Miljöpris 2017

Anette Nilsson får 2017 års miljöpris för att hon under många år delat med sig om sitt stora kunnande inom trädgårdsodling.

Foto på Anette Nilsson, 2017-års miljöpristagare.

Motivering:
Genom föreläsningar, reportage i radio och sin blogg har Anette satt Svalövs kommun på kartan i odlings-Sverige. Trädgården är också öppen för allmänheten fler gånger per år.

Anette Nilsson har även under flera säsonger visat asylsökande och människor som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige, vägen till det svenska språket och samhället, genom att leda Fridhems folkhögskolas etableringskurs med tema odling i Röstånga.

I alla sammanhang för hon fram vikten av att tänka ekologiskt i odlandet. Anette är självförsörjande på många livsmedel vilket märks i det välfyllda skafferiet. Hon vill gynna lokalproducerad mat och provar hela tiden nya metoder och sätt att återanvända restmaterial i den egna odlingen.”

Stort grattis till utmärkelserna!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun