Svalövs kommun

”Min bok” - ett naturligt sätt att prata med barn i utredning!

Helena Johansson är socionom sedan 20 år och har arbetat i många år som utredande socialsekreterare, med inriktning mot barn och deras familjer. ”Min bok” är ett material som Helena arbetat med sedan 2004 och syftet är att göra utredningsprocessen mer begriplig för barnet samt öka delaktigheten i processen.

Foto på Helena Johansson

Helena började sin tjänst i Svalövs kommun på Individ- och familjeomsorgen i september 2017. Tidigare har hon arbetat i Höör och i Malmö med konceptet ”Min bok” och nu är Helena på gång att implementera materialet inom IFO-verksamheten här i kommunen.

När Helena började arbeta inom socialtjänsten 1998 så var det inte vanligt att ha samtal med barnen som utreddes. Utredarna träffade för det mesta barnen, men ofta endast tillsammans med föräldrarna och man var inte särskilt bra på att förklara för barnen vem de var och varför de träffades.

- Det måste ha varit helt obegripligt för barnen varför vi kom på besök. Snabbt kände jag att jag ville utveckla arbetet med barn, och började tillsammans med andra kollegor prata mer med barnen. Inte bara träffa dem på hembesök och sitta och fika med hela familjen och titta på barnens rum och leksaker, utan verkligen prata med barnen om deras situation, tankar och känslor. Det kändes genast mycket bättre att vara utredande socialsekreterare, berättar Helena.

Efter några år bytte Helena arbetsplats och 2004 fick hon och en kollega möjlighet att delta i projektet ”Stärkt skydd för utsatta barn” via Länsstyrelsen i Skåne. Projektet varade under ett års tid och det var då som Helena och kollegan arbetade fram ”Min bok”. Tanke var att barnen skulle få liknande material som sedan gavs till föräldrarna, men på ett sätt som både blev begripligt för barnen och som var en hjälp i det utredande arbetet.

- Vi fick fantastisk respons från de barn vi mötte, och vi fick ovärderliga tips från barnen på hur vi kunde förbättra boken. Till exempel tipsade en liten flicka oss om att inte använda kursivt typsnitt i rubrikerna, eftersom barn inte kan läsa det förrän de börjar skriva skrivstil i andra klass. Självklart tog vi åt oss och ändrade font.

Bild på "Min bok"

Boken är uppdelad i flera delar, och tanken är att socialsekreteraren behöver träffa barnet flera gånger för att få en bild av honom/henne. Den första delen är en informationsdel, där begrepp som ”anmälan”, ”utredning” och ”sekretess” förklaras på ett enkelt sätt. Den andra delen är fokuserad på barnet självt, den tredje på familj och nätverk och den sista delen på känslor.

Om utredningen avslutas med en insats, så finns det en sida i boken som handlar om vilken hjälp man ska få. Eftersom boken egentligen är en mapp, så finns det möjlighet för socialsekreteraren och barnet att lägga till och ta bort sidor, allt för att skapa så mycket delaktighet som möjligt och göra utredningen efter barnets behov.

När Helena är färdig med utredningen så får barnet sin bok. Hon tar kopior, vilket barnet självklart vet om, och sätter i barnets akt.

- Detta hjälper mig att skriva en utredning med tydligt barnfokus, och samtidigt finns materialet kvar om det är så att barnet blir aktuellt igen i framtiden, berättar Helena.

För placerade barn följer materialet med till familjehemmet och sätts i ”Min pärm”, vilket ger barnet en möjlighet att få med sig bakgrunden till varför han/hon placerats just på detta familjehem.

- För mig har ”Min bok” blivit ett naturligt sätt att prata med barn i utredning. Jag upplever att jag är konsekvent när det gäller att lämna information till barn och jag upplever att barn har förmåga att ta till sig det jag berättar och att de också vågar fråga när de inte förstår, säger Helena.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun