Svalövs kommun

Idag, den 1 februari, tar Jan Zielinski över rollen som kommunstyrelsens ordförande

På kommunfullmäktiges sammanträde i måndags valdes Jan Zielinski (S) till kommunstyrelsens nya ordförande. Han ersätter Birgitta Jönsson (S).

Skriv alternativtext här...

På samma möte valdes Claes Hallberg (S) till ny ordförande för kommunfullmäktige. Han ersätter Karl-Erik Kruse (S). Anneli Persson (S) valdes till ny ordförande för vård- och omsorgsnämnden och ersätter Anders Svärd (S).

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun