Svalövs kommun

Information angående ny majoritet i Svalövs kommun

Då Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Svalövs kommun bildat en valteknisk samverkan så har majoritetsförhållandet därmed förändrats i Kommunfullmäktige samt även i några av kommunens nämnder.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Med anledning av detta har Kommunstyrelsens ordförande, Jan Zelinski (S), och Kommunfullmäktiges ordförande, Claes Hallberg (S) valt att kalla till ett extra kommunfullmäktigemöte den 12 februari.

Här har man för avsikt att behandla den förändrade politiska majoriteten och det man föreslår kommunfullmäktige att bland annat besluta om är:

  • Återkalla uppdragen för ledamot och ersättare i Krisledningsnämnd och Valnämnd.
  • Återkalla uppdragen för presidierna i Bildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Bygg- och Räddningsnämnden.
  • Inrättandet av ett Personalutskott under Kommunstyrelsen.

Det som händer därefter är att man på ordinarie kommunfullmäktigemötet den 26 februari bland annat förrättar valen av:

  • Ny Valnämnd.
  • Ny Krisledningsnämnd.
  • Nya presidier i Bildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och i Bygg- och Räddningsnämnden.

Den 26 februari, innan fullmäktigemötet, genomförs ett extrainsatt kommunstyrelsemöte där man bland annat har för avsikt att behandla ärendet gällande inrättandet av Personalutskottet.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun