Svalövs kommun

Förtydligande av artikel i Helsingborgs Dagblad

Den 21 februari publicerade Helsingborgs Dagblad en artikel under rubriken ”Lärare fick sexåringar att klä av sig”. Både med anledning av andemeningen i rubriksättningen och av felaktigheter i texten vill utbildningsförvaltningen bemöta nämnda artikel med ett förtydligande.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Händelsen som artikeln refererar till utspelade sig den 31 januari. Precis som artikeln framhåller var det bråkigt och stökigt i samband med en idrottslektion. Då stöket i samband med idrottslektionerna varit återkommande beslutade gruppens två pedagoger att adressera situationen. De bestämde sig också för att lyfta problemet med de som var berörda istället för att involvera hela gruppen.

Det som faktiskt hände var att en av pedagogerna tog med sig berörda elever för att träna på hur man agerar i ett omklädningsrum tillsammans med andra, eftersom det varit där som bråken uppstått vid återkommande tillfällen. Pedagogen har beskrivit övningen enligt följande:

”Vi samlas först i hallen, talar om var skorna ska stå och var jackorna ska hänga. Vi går igenom vad som är bra att tänka på och var fokus ska vara i ett omklädningsrum. Därefter fortsätter vi in i omklädningsrummet för praktisk övning av ombyte. Trots teoretiska genomgångar hamnar det till exempel kläder på golvet, vilket visar på att praktisk genomgång behövs och är bra för eleverna. Vi samtalar vidare om vad vi gör med kläderna, om ansvaret man har för sin egen kropp och sina saker, att man inte knuffas utan man har ansvar för sina armar och ben. Efter att övningen är genomförd återgår vi till klassrummet. Där talar vi om varför vi gjort övningen innan vi möter upp våra klasskamrater för att avsluta dagen.”

Dagen efter så informerar pedagogerna föräldrarna om händelsen och om övningen. Pedagogerna har inte uppfattat att något barn upplevt obehag och ingen elev har tvingats till något.

Utbildningschef Hans Dahlqvist har tagit del av rektors utredning av händelsen och har även samtalat med rektorn om det inträffade.

- Det är min uppfattning att pedagogerna ifråga har tagit tag i situationen på ett sätt som ligger helt i linje med det fostransuppdrag som läroplanen anger att skolan har. Det har funnits ett tydligt pedagogiskt syfte i lärarnas agerande och ingenting av den information som jag tagit del av tyder på att det ska funnits några straffande inslag i övningen. Pedagogerna har velat ge eleverna förutsättningar att lyckas genom att praktiskt lotsa dem genom omklädningsrumssituationen, säger Hans Dahlqvist.

I HD:s artikel skrivs även att föräldrarna till ett av barnen förgäves försökt att nå rektor för att samtala om händelsen. Den uppgiften är direkt felaktig. Skolan bjöd in aktuella vårdnadshavare till ett möte, som ägde rum den 7 februari. I mötet deltog vårdnadshavare, rektor och kurator.

För frågor, vänligen kontakta:
Hans Dahlqvist, utbildningschef
Tel: 0418-47 52 35
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun