Svalövs kommun

Allmänheten ska inte vistas på Kågerödslund

På grund av säkerhetsskäl efter branden på Kågerödslund ska allmänheten inte beträda området.

Bild från brandhärden på Kågerödslund.

Foto: Svalövs kommun.

Förvaltningen har varit på plats och pratat med brandbefäl och Teckomatorps frivilliga brandkår samt representanter från Kågerödslunds intresseförening.

Då det föreligger en rasrisk så kommer räddningstjänsten nu att under ordnade former fälla skorstensstocken och en intilliggande redskapsbod. De kommer sedan också finnas kvar på området till dess att glöd och spridningsrisk är under kontroll.

Området är avspärrat för allmänheten. Med tanke på ras- och säkerhetsrisk ber vi föräldrar och vuxna att berätta för sina barn och ungdomar att inte vistas på platsen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun