Svalövs kommun

Gemensam avsiktsförklaring för framtida utveckling

Idag undertecknade Svalövs kommun och AB Motorbanan Ring Knutstorp en gemensam avsiktsförklaring som visar parternas viljeinriktning och hur man tillsammans avser att samverka när det gäller framtida utveckling av verksamheten på motorbanan i Kågeröd.

Foto från dagens undertecknaden av avsiktsförklaringen.

Undertecknat och klart. Från v i bild: Fredrik Jönsson (C), bildningsnämndens ordförande, Teddy Nilsson (SD), 2:e vice ordf. i kommunstyrelsen, Magnus Öhrström, VD AB Motorbanan Ring Knutstorp, Sten Gunnarsson, styrelseordförande Motorbanan Ring Knutstorp, Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande, Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef samt Stefan Larsson, kommunchef. Foto:Svalövs kommun.

Magnus Öhrström, VD på AB Motorbanan Ring Knutstorp, är väldigt glad och ser mycket ljust på den framtida utvecklingen av verksamheten.

- Det är en jättestyrka och en dröm för oss att komma med en avsiktsförklaring från kommunen när vi pratar med företag och organisationer som vill etablera sig här på området. Vi har alltid känt att vi haft ett bra stöd från kommunen men nu blir det så mycket tydligare, säger Magnus Öhrström.

Motorbanan Ring Knutstorp är ett av de största besöksmålen i Svalövs kommun och har stor potential att utvecklas ytterligare, både när det gäller arbetstillfällen och antal besökare till området. Det var på kommunstyrelsemötet den 12 mars som det beslöts att kommunen tillsammans med motorbanan skulle teckna den avsiktsförklaring som i dag undertecknades av Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande, och Magnus Öhrström.

- För kommunens framtida utveckling så kommer avsiktsförklaringen verka positivt för kommunen i sin helhet men framför allt för Kågeröd som ort och som framtida port mot Söderåsen. Det som också är positivt är att det ger möjlighet till ytterligare utveckling i form av spetskompetens för vår egen gymnasieutbildning på området. Förhoppningen är också att detta kommer att bidra till fler arbetstillfällen och det vill vi som kommun vara med att bidra till, säger Jan Zielinski.

Genom avsiktsförklaringen är Svalövs kommun och AB Motorbanan Ring Knutstorp överens om att gemensamt:

  • Tillvarata möjligheterna att utveckla motorbanan Ring Knutstorp, exempelvis vad avser testkörning, körutbildningar och provning av teknik.
  • Verka för att utveckla en teknikpark med tillverkning inom det fordonstekniska området, i första hand i anslutning till motorbanan Ring Knutstorp.
  • Verka för en fortsatt satsning inom utbildningsområdet, exempelvis genom utbyggnad av det gymnasieprogram som är förlagt till motorbanan.
  • Skapa förutsättningar för fortsatt gynnsam utveckling vad gäller satsningar kopplade till fordonsindustrin.
  • Tillvarata de möjligheter som ges att skapa nationella och internationella samarbeten gällande fordonsprovning och verksamheter kopplade till detta.
  • Verka för en bättre standard på länsvägar 106, 109 samt 110.

Publicerad första gången: 2018-03-21

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun