Svalövs kommun

Kommunen satsar på säkra skolvägar

Svalövs kommun har nyligen startat ett projekt som heter Säkra skolvägar. Projektet syftar till att se över elevernas färdväg till skolan och ta fram en rekommenderad väg för elever som går eller cyklar.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

För elever som åker buss innebär det att vi ser över vägen till och från busshållplatsen men även området där man står och väntar på bussen.

Projektgruppen kommer att fokusera på följande:

  • Busshållplatser och busskurer
  • Belysning på vägar och gångbanor
  • Trafikintensitet och hastighet på vägar som ska korsas
  • Trottoarer eller saknad därav
  • Övergångsställen
  • Skyltning
  • Samtal med elever och föräldrar

En utvärdering av projektet med konkreta förslag på eventuella större förändringar ska presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden i juni 2018. Mindre åtgärder kommer att utföras efterhand. I augusti kommer resultatet att presenteras på Svalövs kommuns hemsida.

Era synpunkter och önskemål är viktiga!
Vänligen kontakta skolskjutshandläggare Susanne Ståhl på 0709-47 54 80 eller vi e-post om ni vill lämna synpunkter och önskemål.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun