Svalövs kommun

Vem blir Svalövsambassadör 2018?

Tidigare utsågs Svalövsambassadörer vartannat år och det kunde utses flera ambassadörer vid samma tillfälle. Nytt från och med 2017 är att det endast utses en Svalövsambassadör men att utnämningen sker varje år. Nu behöver vi din hjälp med nomineringen av 2018 års ambassadör.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Kriterier för att nomineras
De som kan nomineras är personer eller föreningar som på olika sätt i eller utanför kommunen, lyfter fram Svalövs kommun på ett positivt sätt, sprider ett positivt budskap om Svalöv eller gjort en god gärning alternativt ett gott arbete. För att kunna utnämnas ska man vara boende eller verksam i kommunen under det aktuella året. Anställd i kommunen kan också utses.

Hur nominerar jag
Som kommuninvånare kan du nominera och ditt förslag ska innehålla en motivering till varför den nominerade är en bra ambassadör. Det går inte att nominera anonymt. Förslagen på pristagare samordnas av Svalövs kommun. Utmärkelsen delas ut i samband med Svalövsmässan vartannat år och på kommunfullmäktige vartannat år.

Mejla ditt för slag till Gisela Christensson, e-post

Vi behöver ditt förslag senast den 30 april!

Publicerad första gången 2018-03-15

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun