Svalövs kommun

Majoriteten bjöd in till möte angående Kågerödslunds framtid

På natten den 17 mars brann Kågerödslunds huvudbyggnad ner till grunden. Det inträffade är oerhört trist och tråkigt för alla som nyttjat denna anrika och fantastiska anläggning. Inte minst för Kågerödlunds intresseförening, som arrenderat lokalerna, och inte minst för kommunens egen förskoleverksamhet som haft detta som sin hemvist.

Foto från mötet mellan Svalövs kommun och Kågerödslunds intresserförening.

Bakre raden fr. v: Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, Lennart Pettersson (C), ordf. samhällsbyggnadsnämnden, Jan Zielinski (S), ordf. kommunstyrelsen, Fredrik Jönsson (C), ordförande bildningsnämnden. I främre raden ser vi: Hans Ove Nilsson, Christer Johansson, Gunnel Friberg, Dan Nilsson, Ulla Sjögren och Bruno Friberg.

Med anledning av det inträffade tog politiska majoriteten i Svalövs kommun initiativ till ett möte med Kågerödslunds intresseförening den 23 mars.

- Ambitionen med mötet var att vi som politiker så snart som möjligt ville informera intresseföreningen om kommunens intentioner om framtiden för Kågerödslund, samt eliminera eventuellt förkommande ryktesspridning gällande branden, säger Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande.

Från intresseföreningen deltog Ulla Sjögren, Dan Nilsson, Christer Johnsson, Gunnel och Bruno Friberg samt Hans Ove Nilsson på mötet. De informerade om att man arbetat frenetiskt med att få ordning på allt som uppstått efter branden. De har hunnit med att genomföra sitt årsmöte, ett möte som var mycket välbesökt. På årsstämman var medlemmarna i majoritet överens om att intresseföreningen vill skapa förutsättningar för att återuppbygga det som brunnit ner.

Från Svalövs kommun deltog Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Jönsson (C), bildningsnämndens ordförande, Lennart Petterson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, samt samhällbyggnadschefen Mats Dahlberg.

- Det som hänt är mycket sorligt, men nu är det läge att blicka framåt och söka gemensamma lösningar för den framtida verksamheten på Kågerödslund, säger Jan Zielinski.

Lennart Pettersson instämmer:

- Det finns ett stort värde för hela kommunen, kringkommuner men framförallt för Kågeröd som ort att vi gemensamt tar krafttag i vad som ska hända i framtiden på området, säger Lennart.

På kort sikt så kommer samhällsbyggnadsverksamheten säkerställa att det sker städning och bortforsling och sanering av brandområdet.

- På lång sikt är tanken att vi politiskt skapar en fullmäktigeberedning där det skapas delaktighet från alla politiska partier för att skapa en samsyn i vad som komma skall, säger Jan Zielinski.

I det långsiktiga arbetet ingår förslaget att man under maj månad startar upp dialoggrupper där medborgarna i Kågeröd får möjlighet att ge uttryck för vad man vill med området i framtiden. Det kommer också att startas upp specifikt riktade dialoggrupper för ungdomarna på orten och då vill man speciellt få deras tankar och idéer om vad man skulle kunna göra med utemiljön vid Kågerödslund. Sedan kommer det som sagts vid medborgardialogerna sammanställas, hanteras och processas i slutet av juni månad och där det färdiga materialet sedan presenteras i september.

Svalövs kommun och Kågerödslunds intresseförening är mycket angelägna om att det sker en löpande kommunikation i frågan, dels för att intresset inte skall falna, men framförallt för att eliminera eventuella framtida ryktesspridningar. Förvaltningen och intresseföreningen kommer därför att löpande informera press och media om vad som är på gång.

Avslutningsvis vill den styrande majoritet i Svalövs kommun rikta ett stort tacka till alla berörda som medverkade med stort engagemang under helgen då brandens lågor slukade Kågerödslund.

- Stort tack till personal inom skolan som snabbt såg till att barn och föräldrar fick information om de förändringar som branden innebar för förskolans verksamhet. Och ett stort tack till räddningstjänsten för ett fantastiskt arbete, säger Fredrik Jönsson (C), bildningsnämndens ordförande.

- Ett speciellt tack vill vi också ge de kommuninvånare som startade insamling av bland annat kläder och leksaker till förskolan. Saker som gick förlorat i branden. Jag vill också rikta ett stort tack till Maja Bergstedt som är fem och ett halvt år och som tagit initiativet att tillverka armband till försäljning och där förtjänsten skänks till återskapandet av lunden. Stort tack alla, avslutar Jan Zielinski.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun