Svalövs kommun

Rivningsbeslut gällande Kågerödslund

I går (20/4) tog Bygg- och räddningsnämnden beslut om att bevilja ett rivningslov för det som finns kvar av den nedbrunna dansbanan Kågerödslund i Kågeröd.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Det var på natten den 17 mars som Kågerödslunds huvudbyggnad eldhärjades och brann ner till grunden. Det inträffade är väldigt tråkigt för alla som nyttjat den anrika anläggningen. Inte minst för Kågerödslunds intresseförening, som arrenderat lokalerna, och inte minst för den enhet inom kommunens förskoleverksamhet som haft detta som sin hemvist.

På Bygg- och räddningsnämnden möte idag beviljades det rivningslov som medför att man kan riva, städa och forsla bort resterna av den nedbrunna byggnaden.

- Byggnaden är brandskadad i så stor omfattning att en restaurering av det som finns kvar inte är möjlig. Med anledning av det har vi beviljat rivningslovet som medför att byggnaden rivs, att området städas och saneras i väntan på det som slutligen kommer att hända med området, säger Håkan Andersson (C), ordförande i bygg- och räddningsnämnden.

När rivningsbeslutet vunnit laga kraft, tidigast fyra veckor efter beslut i bygg- och räddningsnämnden, påbörjas arbetet med saneringen på Kågerödslund.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun