Svalövs kommun

Tillträde förbjudet på södra BT Kemi-området

På förekommen anledning vill projektledningen för BT Kemi Efterbehandling göra klart att det inhägnade området söder om järnvägen i Teckomatorp, som också är det gamla BT-Kemi-området, är förbjudet att beträda för obehöriga.

Skriv alternativtext här...

Området är att jämställa med en byggarbetsplats och det innebär skaderisker för den enskilda person som vistas här.

Vid frågor, kontakta projekledare David Bohgard, 0418-47 53 93

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun