Svalövs kommun

Kommunens yttande i ärendet gällande brytning av kaolin

Svenska Kaolin AB har tidigare ansökt om tillstånd för täkt av kaolinråvara samt bortledande av grundvatten på fastighet Billinge 1:1 med flera. Fastigheten ligger i Svalövs kommun, Eslövs kommun med flera.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Målet prövades av mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt och domen, 2017-10-23, medgav inte Svenska Kaolin AB rätten att bedriva verksamhet i det aktuella området. Domen överklagades av Svenska Kaolin AB och detta ledde till att Svalövs kommun som part i målet har förelagts att yttra sig.

På dagens kommunstyrelsemöte beslutades att det yttrande som tagits fram antas och överlämnas till mark- och miljödomstolen. Därefter kommer mark- och miljödomstolen åter ta ställning till om Svenska Kaolin AB ska beviljas prövningstillstånd att bryta kaolin i området. Detta blir den slutliga domen i ärendet (mål M 10717-17).

Läs kommunens yttrande i sin helhet Pdf, 249.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 249.8 kB)

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun