Svalövs kommun

Nu är det dags för Tågarp att växa!

I dag klockan 14.00 togs det symboliska spadtaget som markerar startskottet för utbyggnaden av etapp ett på Gluggstorpsområdet i Tågarp.

Foto när försat spadtagen togs på Gluggstorpsområdet i Tågarp.

De första spadtagen togs av (fr.v): Lars Håkansson och Per-Olof Jönsson från ByniByn AB, Lennart Pettersson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande och Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande.

Gluggstorpsområdet är uppdelat i fyra etapper varav kommunen förvärvat marken för etapp ett samt tre och nu är det dags att sätta igång exploateringen av första etappen.

- Det här känns oerhört bra. Varför jag uttrycker mig så är för att utbyggnationen är en fråga för att kunna skapa en bra service för invånarna i Tågarp. Det är också glädjande att det är lokala företagare som tagit tag i detta och tack vare dem så står vi här nu och tar de första spadtagen. Så den entreprenörsanda som finns lokalt uppskattar jag oerhört mycket, säger Lennart Pettersson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Foto på Lennart Pettersson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande och Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande.

Från v. i bild: Lennart Pettersson (C) och Jan Zielsinski (S) med Gluggstorpsområdets etapp ett och tre i bakgrunden.

Det som inledningsvis sker är anläggning av allmän platsmark, såsom gator och parkering samt dagvattendammar. Detta för att kunna påbörja bostadbyggnation. Första etappen medger cirka 30 till 35 bostäder, beroende på hur byggrätterna utnyttjas. Området kommer att tillåta olika boendeformer såsom egna hem (villa), radhus men även mindre flerfamiljshus. Arbetet påbörjas inom de närmaste veckorna och till hösten ska etapp ett vara redo för bostadsbyggnation.

- I närtid innebär detta att byn utvecklas och ger förutsättningar för mer service och underlag för till exempel en butik och i takt med att etapperna byggs ut så kanske vi pratar om en 1-6 skola på orten. För kommunen i stort är det väldigt viktigt att våra orter utvecklas så att det kan erbjudas mer service till invånarna, säger Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande.

När alla fyra etapperna är exploaterade så har Tågarp fått 200 nya bostäder i anslutning till pågatågsstationen som ligger i västra delen av Tågarp. Detta är ungefär en fördubbling av invånarantalet. Tågarp har potential att växa så det knakar!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun