Svalövs kommun

Leaderansökan "Destination Söderåsen" beviljad!

Den 30 maj beviljades vår projektansökan av Leader Skåne Nordväst med Öresund. Det innebär att den satsning som Svalövs kommun tillsammans med Bjuvs, Klippans, Åstorps kommuner och Söderåsens nationalpark arbetat för nu blir verklighet!

Skriv alternativtext här...

Vi startar till hösten ett gemensamt projekt för att utveckla besöksnäringen kring Söderåsen.

Projektet sträcker sig fram till mars 2021 och syftet är att gemensamt - kommunerna, företag, föreningar och Söderåsens nationalpark - utveckla Söderåsen som en hållbar turistdestination och skapa ökad affärsnytta och utvecklingsmöjligheter för den lokala besöksnäringen.

Detta ska ske via kompetensutveckling och samverkan samt genom tydlig profilering och gemensam marknadsföring. På längre sikt är syftet att locka fler besökare som stannar längre, kommer under en längre tid av året och som sprids över hela Söderåsenområdet. Den totala projektbudgeten är på 4,3 miljoner SEK, varav 3,6 miljoner SEK är stöd från Leader.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun