Svalövs kommun

Tack till alla som deltog i medborgardialogen om Lantlyckan!

Tisdagen den 19 juni hölls det medborgardialog i Svalövs kommunhus för att höra vad Svalövsborna har för tankar och idéer om den framtida utvecklingen av den stationsnära tomten Lantlyckan med omgivning.

Skriv alternativtext här...

Diskussioner i samband med medborgardialogen om Lantlyckan.

Dialogen var välbesökt med cirka 40 deltagare bestående av nyfikna och engagerade Svalövsbor, politiker, tjänstepersoner från kommunens plankontor, SvalövsBostäder och Räddningstjänsten.

Mötet inleddes med en kortare presentation av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Petterson, följt av en presentation av plan- och byggchef Linnea Widing och planarkitekt Tobias Varga. Därefter följde två workshops där Svalövs och Lantlyckans nuläge och framtid diskuterades.

Mötet innebar startskottet för arbetet med det planprogram som kommer att tas fram över Lantlyckanområdet. Nästa steg för kommunen är att sammanställa och bearbeta de synpunkter som inkom under dialogen. Kommuninvånare och verksamma i kommunen kommer att delges denna sammanställning på kommunens hemsida. Här kommer intresserade även kunna följa planarbetet och den vidare utvecklingen på Lantlyckan.

Stort tack till alla som deltog i dialogen och som engagerar sig i Svalövs utveckling!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun