Svalövs kommun

Vidare dialog om Kågerödslund

Arbetet med att lyssna in allmänhetens och föreningslivets behov och idéer för den framtida huvudbyggnaden på Kågerödslund fortsätter.

Bild från uppföljande dialogmöte om Kågerödslund.

Från vänster syns Anneli Persson (S) ordf., Fredrik Jönsson (C), Stefan Larsson, Kristina Prahl, Angelie Fröjdh (M), Christer Johnsson, Ulla Sjögren, Dan Nilsson och Patrik Sjöstrand.

Sammanställningen från de två välbesökta dialogmöten som hölls i Kågeröd i slutet av maj finns att läsa här Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB). Måndagen den 2 juli träffade den tillfälliga beredningen Kågerödslunds intresseförening i ett givande möte för att säkerställa att föreningens synpunkter har kommit beredningen till handa.

Utifrån de behov och idéer som framkom vid dialogmötena och vid mötet med Kågerödslunds intresseförening kommer beredningen nu att sammanställa en rapport. För att presentera rapporten innan den överlämnas till kommunfullmäktige bjuder kommunen in till ett återkopplande dialogmöte på Kågerödslund tisdagen den 4 september kl. 18.30. Rapporten kommer sedan att presenteras för kommunfullmäktige vid sammanträdet den 24 september.

Välkommen på återkopplande dialogmöte på Kågerödslund 4 september kl. 18.30!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun