Svalövs kommun

Satsning på hjärngympa för elever i årskurs ett och sju!

Med start höstterminen 2018 satsar Svalövs kommun på fysisk aktivitet, som ett sätt att öka elevernas måluppfyllelse. Satsningen sker i samarbete med idrottsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet.

3D-illustration gå en hjärna som lyfter vikter.

Foto: Mostphotos/Gbade Darosa.

Till grund för satsningen ligger de forskningsrön, som specialistläkaren Anders Hansen sammanställt i boken Hjärnstark. Fysisk aktivitet påverkar inlärnings-, koncentrations- och minnesförmågan positivt.

- Från och med höstterminen 2018 kommer alla elever i årskurs ett och sju att ha fysisk, pulshöjande, aktivitet tre morgonpass i veckan. Varje pass är 20 minuter långt. Efter den pulshöjande aktiviteten bjuds eleverna på en lättare frukost och därefter påbörjas det ordinarie schemat, säger utbildningschef Hans Dahlqvist.

Satsningen är treårig och den kommer att beforskas under tiden av Joakim Glaser, som är lektor i idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun