Svalövs kommun

Med anledning av nedsmutsning av fastigheter intill Gluggstorpsområdet

Utbyggnaden av Gluggstorpsområdet i Tågarp är i gång och det arbete som påbörjats är anläggning av allmän platsmark såsom gator, parkering och dagvattendammar. I samband med detta har en del fastigheter påverkats genom att rapsdamm, gräs och smuts blåst in över tomterna.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

- Vi beklagar verkligen det som inträffat. Enligt kommunens uppfattning är det entreprenörens ansvara att se till att sådant här inte inträffar. Vi har idag inlett samtal med aktuell entreprenör för att detta inte ska ske igen, säger kommunchef Stefan Larsson.

De fastigheter som blivit drabbade av händelsen kommer att i närtid få skälig ersättning för de uppkomna skadorna.

För fastighetsägare som har frågor eller skadeståndsanspråk kan, fr.o.m. måndag den 13/8, kontakta samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg på e-post mats.dahlberg@svalov.se

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun