Svalövs kommun

Möte angående sommarens torka

Sommarens torka har slagit hårt mot lantbruks- och skogsnäringen i kommunen. Nu har temperaturen gått ner och det välkomnande regnet har fallit, men detta innebär inte att allt är som vanligt igen. Med anledning av den extremt varma och torra sommaren så bjöd politiken i Svalövs kommun in till möte.

Gruppfoto från mötet gällande sommarens torka.

Mötet hölls på tisdagsförmiddagen i lokaler på Motorbanan Ring Knutstorp. Inbjudna var samtliga partier som representeras i kommunfullmäktige, lokala och regionala representanter från LRF, räddningstjänsten, Skogforsk, Sparbanken Skåne och Söderåsens miljöförbund samt tjänstepersoner med ansvar för kommunens näringslivsfrågor.

Syftet med mötet var att få information från näringen om hur situationen är just nu och hur de kommer att påverkas framöver. Kommunen ville också höra om det fanns ett intresse från parterna att arrangera fler möten under hösten.

Det var Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande, som höll i träffen och han är nöjd med mötet.

- Jag är jätteglad att mötet gick att arrangera så snabbt. Vi har haft ett av det varmaste och regnfattigaste året på mer än 200 år, vilket har drabbat Svalövs kommuns jordbruks- och skogsnäring kraftigt. Mötet blev mycket bra. Alla fick komma till tals och berätta om sina problemställningar och farhågor inför framtiden.

Ett tydligt önskemål som kom fram under mötet var att man vill att det arrangeras ett större möte där fler får möjlighet att delta.

- Svalövs kommun och utvecklings- och näringslivschefen fick i uppdrag att arrangera ett nytt möte. Löften har givits från regeringen om stöd till drabbade och därför har vi som ambition att bjuda in en representant från staten i form av landshövdingen i Skåne, Anneli Hultén. Till detta möte vill vi också bjuda in alla skogs- och lantbrukare i Svalövs kommun, säger Jan Zielinski.

Foto på Tore Svensson, ordförande i LRF:s kommunkrets.

Tore Svensson, LRF.

En av jordbrukarna, och tillika ordförande i LRF:s kommunkrets, som deltog på mötet var Tore Svensson som driver lantbruket Storegård i Svalöv.

Vad anser du om mötet?
- Det var ett bra möte och bra initiativ från kommunen och jag ser framemot en fortsättning. Att skapa nätverk mellan alla parter är bra.

Hur har situationen varit för dig som lantbrukare?
- Arbetsmässigt har det var varit lindrigt eftersom det i och med torkan varit lätt att tröska. Men tappet har varit stort. I år blev det endast en halv skörd vete, vårsädet gav endast 60-70 procent, gräsfröodlingarna gav 70-80 procent mot det normala. Cirka en tredjedel av omsättningen har försvunnit samtidigt som utgifterna inte minskat, tvärtom går de upp i stället.

Förlorade inkomster på grund av minskade skördar är något som med stor risk kommer att påverka många inom näringen under långtid framöver. Det kan till och med vara så att det finns skogs- och lantbrukare som får det svårt att klara av att driva sina företag vidare.

Bild på Michael Bengtsson, lantbruksansvarig Sparbanken Skåne.

Michael Bengtsson, Sparbanken Skåne.

Med på mötet fanns Michael Bengtsson som är lantbruksansvarig på Sparbanken Skåne.

På vilket sätt kan ni som bank hjälpa till?
- Vi är väl medvetna om problematiken och vi tittar på de lösningar vi kan hjälpa till med. Det kan till exempel vara amorteringsfrihet, det kan vara kortare eller längre lån. Det är högst individuellt då ingen är lik den andre i denna situation.

Kommunens utvecklings- och näringslivschef, Katarina Borgstrand, fick uppdraget att sätta samman en arbetsgrupp som planerar det kommande mötet.

- Vi som kommun vill gärna bidra med det vi kan och med de resurser som är möjliga. Förra årets stora regnnederbörd och årets extrema torka har påverkat lantbruks- och skogsnäringen hårt. Detta är den största näringen i kommunen och den kommer att vara påverkad under en lång tid. Som ett vidare steg från vår först träff så är planen att vi bjuder in till ett större möte i november. Här vill vi gärna bjuda in de drygt 400 företagen som verkar i kommunen inom lantbruks- och skogsnäringen.

När planeringen är färdig inför novembermötet så kommer kommunen att skicka ut personlig inbjudan till berörda parter samt avisera mötet via kommunens webbplats och Facebooksida.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun