Svalövs kommun

Polisens lokala trygghetsmätning

Nu är det dags för Polisens och Svalövs kommuns trygghetsmätning. Enkäten gick ut i början på vecka 35 till slumpvis utvalda invånare i åldern 16-85. Är du en av dessa så ber vi dig att ägna en stund åt att besvara frågorna i enkäten.

Skriv alternativtext här...

Trygghetsmätning görs årligen och syftet är att få en större kunskap och förståelse om vad allmänheten har för uppfattning om tryggheten i kommunen. Till exempel vill vi veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna.

Insamlingen sker under sju veckor och resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Tack på förhand för din medverkan!

Vid frågor gällande enkäten, vänligen kontakta:
Mats Trulsson, polisinspektör
Tel: 010-56 20 200

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun