Svalövs kommun

Bygglov som tar sikte mot en positiv framtid!

På gårdagens extrainsatta sammanträde beviljade Bygg- och räddningsnämnden två bygglov som är av att stor betydelse för Svalövs kommuns framtida utveckling.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Byggloven som beviljades gäller byggnationen av sex stycken flerbostadshus vid södra infarten till Svalövs tätort samt Vidinge Grönt AB:s tillbyggnad av verksamheten i Norrvidinge.

De planerade byggnationerna är bland de största byggprojekten som bygg- och räddningsnämnden fattat beslut om och förvaltningen har arbetet intensivt under hela sommaren för att få fram bygglovsbesluten.

- Att besluten nu är i hamn och att externa intressenter är beredda att investera i Svalövs kommun är en tydlig indikation på att vi är attraktiva som kommun. Detta är investeringar som i förlängningen kommer att generera ytterligare arbetstillfällen och nya invånare till kommunen och det ska bli fantastiskt kul och spännande att följa denna kommande utveckling, säger Håkan Andersson, ordförande i bygg- och räddningsnämnden.

KlaraBo bygger 54 lägenheter i två plan

Bostadshusen som ska byggas i Svalövs tätort ligger vid södra infarten på fastighet Felestad 27:146, vid korsningen Harjagersvägen/Åkervägen och med adress Bredingegatan. Det är bostadsföretaget KlaraBo som ansökt om bygglovet att få uppföra sex stycken flerbostadshus i två plan. Totalt handlar det om 54 lägenheter med tillhörande teknik- och miljöhus samt parkeringsplatser.

Andreas Morfiadakis är VD på KlaraBo och han är mycket nöjd med att bygglovet nu är beviljat och menar att beskedet ligger i linje med företages egen planering.

- Svalöv passar KlaraBo:s koncept mycket väl. Det finns en stark efterfrågan på hyresbostäder med låga hyror i hela Sverige, det gäller såväl stora som små kommuner. Vi förvärvar markområden i orter i tillväxtregioner och uppför egenutvecklade och unika KlaraBo-hus av hög kvalitet. Vårt mål är att uppföra mellan 3 000 och 5 000 lägenheter inom fem till sju år och lägenheterna i Svalöv är ett viktigt steg för att nå det målet.

Löper allt som planerat kan de första hyresgästerna flytta in i de nybyggda lägenheterna under våren 2019.

- När vi nu har fått bygglovet så inleder vi direkt upphandling av entreprenaden och om allt löper på enligt våra planer kan vi starta projektet under hösten med målet att det ska finnas inflyttningsklara lägenheter i Svalöv under inledningen av det andra kvartalet 2019, säger Andreas Morfiadakis.

Vidinge Grönt AB expanderar i Norrvidinge

Vidinge Grönt AB är en av landets ledande tillverkare när det gäller att förädla grönsaker till ”ready to eat”. Tillbyggnaden som det nu beviljats bygglov för är en del i företaget framtida planerade utveckling. Totalt handlar det om en tillbyggnad av befintlig fabrikslokal på cirka 14 000 kvadratmeter Tillbyggnaden byggs i två plan med produktionsdel, lager och personalutrymme. I anslutning till byggnation anläggs även 150 parkeringsplatser.

Måns Nordmark, VD på Vidinge Grönt AB, är också nöjd med att bygglovet nu är beviljat och ser med stor tillförsikt fram emot företagets expansion.

- Vi har planerat för en utbyggnad under en längre tid och att nu få sätta spaden i marken känns fantastiskt. Nu kommer vi att kunna växa som vi vill under de kommande åren. Som företag vill vi göra det enklare för alla att äta grönsaker och frukt och de nya lokalerna ger oss möjlighet att utveckla våra produkter och vårt sortiment, säger Måns Nordmark.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun