Svalövs kommun

Så här röstade kommunens invånare i årets val

Länsstyrelsen har avslutat sin granskning av rösterna från kommunvalet i Svalövs kommun. Här ser du röstresultatet och mandatfördelningen för de olika partierna.

Skriv alternativtext här...
Mandatfördelning

Valdeltagandet ökade med 1,59 procent i Svalövs kommun
Det totala valdeltagandet i Svalövs kommun var 83,24 procent, vilket motsvarar 8820 personer som röstade. Ökningen från 2014-års val var 1,59 procent. Antalet ogiltiga röster var 130 stycken, varav andelen blanka röster var 121 stycken.

Vad händer nu?

  • Den nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingen kommer att ha sitt första sammanträde tidigast den 15 oktober. Den kommer då att välja sitt presidium, kommunstyrelse med presidium och revision.

  • Den sittande kommunstyrelsen kan sitta som längst till den 31 oktober, varför kommunfullmäktige bör välja en ny kommunstyrelse senast detta datum. I annat fall står kommunen utan styrelse.

  • När nu mandaten fördelats mellan partierna, pågår ett arbete med att skapa partigrupper, för att få en majoritet i kommunstyrelsen samt övriga nämnder.

  • Den nya kommunstyrelsen träder i funktion så snart den är vald. Den kommer då att inom sig välja ett arbetsutskott, och eventuellt ett personalutskott.

  • Övriga nämnder, styrelser och representation i externa organ, väljs preliminärt av kommunfullmäktige i december månad.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun