Svalövs kommun

Tågarp är redo att växa så att det knakar!

I tisdags godkände samhällsbyggnadsnämnden köpekontraktet som innebär att kommunen säljer de första tomterna på Gluggstorpsområdet i Tågarp. Köparen är Bynibyn AB och nu är de i startgropen för att sätta igång bostadsbyggnationen på det aktuella området.

Vy över Gluggstorpsområdet

Arkivbild: Vy över Gluggstorpsområdets etapp ett och tre. Området ligger väster om Tågarp utmed Härslövsvägen. Bilden är tagen i samband med det symboliska ”första spadtaget” som togs i somras och som markerade starten för anläggning av gator och dagvattendammar. Foto: Svalövs kommun.

- Det är mycket glädjande att kommunen nu säljer de första tomterna i det nya bostadsområdet i Tågarp. Det är också glädjande att det är ett lokalt företag som köper för att bygga nya bostäder. Vi vet att det finns andra som är intresserade och detta kan vara den hävstång som behövs för att fler ska köpa tomter och börja bygga. säger Lennart Pettersson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Gluggstorpsområdet är uppdelat i fyra etapper varav kommunen äger etapp ett och tre. Att kommunen hösten 2017 valde att förvärva etapperna berodde på att man ville komma igång med anläggningen av allmän platsmark, såsom gator, parkeringar och dagvattendammar samt färdigställande av tomtmark för försäljning. Detta för att möjliggöra för privata intressenter att köpa mark och komma i gång med bostadsbyggnation.

Marken som Bynibyn AB köpt, som ingår i etapp ett, är fastigheten Gluggstorp 2:19. Marken möjliggör för bland annat åtta radhusbostäder och köpeskillingen är på cirka 1,9 miljoner kronor.

- Jag är mycket glad att kommunen kom igång med projektet under sommaren så att vi nu kan börja sälja av de första tomterna. Försäljningen är ett bra tecken på att Tågarps utveckling kommit igång på allvar, säger kommunens samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.

Foto på när Lars Håkansson, Bynibyn AB, visar och förklarar hur de tänkt sig bostadsbyggnationen på områdt.

Arkivbild: Lars Håkansson, Bynibyn AB, visar och förklarar hur de har tänkt sig bostadsbyggnationen på området. Bilden är tagen i samband med första spadtaget i somras. I bakgrunden från vänster: Håkan Andersson (C), bygg- och räddningsnämndens ordförande, Per-Olof Jönsson, Bynibyn AB, Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande och Teddy Nilsson (SD), oppositionsråd. Foto: Svalövs kommun.

Bynibyn AB består av de lokala entreprenörerna Lars Håkansson och Per-Olof Jönsson. Det var bland annat de som var initiativtagarna till att byggnationen av nya förskoleavdelningar på Alfabo i Tågarp blev en verklighet i våras.

Lars Håkansson är mycket nöjd med att köpet är klart och nu är de snart redo att sätta spaden i marken för att uppföra de första bostäderna på Gluggstorpsområdet.

Hur känns det nu när köpekontraktet är i hamn?
- Det har varit en lång resa men nu är det framåt som gäller och det är jätteroligt.

Det som Bynibyn AB kommer att bygga är åtta till nio hyresrätter och det blir tvåor och treor i ett plan. De kommer att få tillgång till marken den förste december så deras plan är att ha allt på plats till dess så att de kan sätta igång då. Givetvis beror det på om vädret tillåter det.

När kommer det att vara klart för inflyttning?
- Planen är att hyresgästerna ska kunna flytta in efter sommaren 2019. Redan nu har många anmält sitt intresse för bostäderna och vi kommer att ha någon form av informationsträff i samband med att vi börjar byggnationen, säger Lars Håkansson.

När alla fyra etapperna är utbyggda så har Tågarp fått cirka 200 nya bostäder i anslutning till pågatågsstationen som ligger i västra delen av Tågarp. Detta är ungefär en fördubbling av dagens invånarantal. En utveckling av detta slag kommer också innebära att det finns förutsättningar för mer service för ortens invånare. Med andra ord så är Tågarp redo att växa så det knakar!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun